Jan Reghter 1730 - 1801

Jan Reghter wordt geboren in 1730 te Delft als 2e zoon van Joannis van Reghter en Sara van der Haar.
In 1742 wordt hij als leerling goudsmid aangemeld bij het St.Eloy gilde en is leerling bij de Delftse zilversmid, Coenraad Mensbier waar hij in 1758 zijn meesterproef aflegt.
Vanaf 1785 is hij tevens deken van het gilde.
Naast zilver- en goudsmid staat hij ook bekend als een bekwaam instrumentmaker.

In 1779 publiceert hij in de "Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen" een beschrijving van een toestel, geschikt om met een vlieger, veilig, elektrische proeven te nemen.
Hij wordt daarom beschouwd als de uitvinder van de elektrische vlieger.
Ook zijn er meteorologische waarnimingen van hem bekend.
Jan Reghter,
wonend buiten de Waterslootsepoort trouwt op 28 mei 1758 met Alida van den Bosch die afkomstig is uit de Vlamingstraat. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren, waarbij de oudste zoon David en de jongste zoon Jan in vaders voetsporen treden.

Jan Reghter, de jonge, wordt geboren op 9 maart 1777 en wordt in 1792 als leerling goudsmid aangemeld bij het gilde van Sint Eloy te Delft en trouwt op 4 maart 1797 met Anna van Wadenoijen.
Helaas sterft hij vrij jong, op 23 jarige leeftijd op 4 nov. 1800.
Van de hand van Jan Reghter de oude zijn twee bodebussen bekend t.w. de bodebus van Abtsregt uit 1797 en die van het Hof van Delft uit 1780.

Bij zijn afscheid als keurmeester van het goud- en zilversmidsgilde, in 1780 schenkt hij een afgietsel van een door hem in zilver gedreven voorstelling van "de Emausgangers". Dit afgietsel krijgt een plaats in de gildekamer, boven in de stadswaag.

 

 

Jan Reghter, de oude, sterft op 70 jarige leeftijd op 13 april 1801 te Delft.

In de Rotterdamse Courant vindt men een overlijdensbericht van hem.

Rotterdamse Courant

 

16-04-1801


Overleden

Jan Reghter
70 jaar

 

 

13-04-1801
Delft


Mr. Goud- en Zilversmit, Konstdryver (enz.)

 

(780024)

 

David Reghter, de oudste zoon, wordt geboren op 22 juli 1759 en in 1771 als leerling goudsmid aangemeld bij het gilde van Sint-Eloy te Delft.
Naast goudsmid is ook hij een bekwaam instrumentmaker en sedert het voorjaar van 1784 werkzaam te Middelburg als instrumentmaker en goudsmid.
Hij woont daar op de Lange Burgt, in een huis dat de veelzeggende naam ‘Groot Octant van Hadley’ draagt, maar van hem zijn geen octanten bekend.
David Reghter wordt door Johan Adriaen van de Perre in 1784 naar Middelburg gehaald om te gaan werken als fysisch instrumentmaker voor het Natuurkundig Gezelschap dat in 1780 is opgericht.
Geregeld gaat men om raad bij David Reghter, de instrumentmaker van het gezelschap, die tevens ook als goud- en zilversmid werkzaam is
.
Ook heeft David Reghter een eigen winkel. In de Provinciale Bibliotheek te Middelburg wordt van hem nog bewaard een Catalogus van Mathematische, Physische en Andere Instrumenten, Benevens Horologie Maakers, Juweliers, Goud en Zilversmids Gereedschappen, met derze/ver Pryzen, welke gemaakt en verkogt worden by D. Reghter }zn. woonende op de Lange Burgt in het Groot Octant van Hadley te Middelburg.

David Reghter trouwt op 29 september 1785 met Maria Bourdrijz en overlijdt op
11 mei 1817.